Dług publiczny

Nieuregulowane zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2008r.

Wg danych na dzień 30.06.2008r. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Metryczka

Data publikacji 15.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP w Białymstoku
do góry