Dług publiczny

Nieuregulowane zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2008r.

Wg danych na koniec roku 2008 Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Metryczka

Data publikacji 14.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karol Trzciński
Osoba udostępniająca informację:
Karol Trzciński
do góry