Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status prawny

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)
  2. Zarządzenie Nr 191 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
  3. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  4.  Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Kolnie z dnia 12 pażdziernika 2011r. ze zmianami
  5. Regulamin zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Kolnie z dnia 04 kwietnia 2019 roku.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 04.10.2010
Data modyfikacji 29.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Śliwonik
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Śliwonik
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Śliwonik
do góry