Komunikacja z osobami głuchoniemymi - Język migowy - Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Język migowy

Komunikacja z osobami głuchoniemymi

 

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) w celu załatwienia sprawy w Komendzie Powiatowej Policjij w Kolnie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. 

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie, kontaktując się z za pomocą:

  • SMS: +48 606 653 330 oficer dyżurny KPP Kolnie  (wezwanie pomocy za pomocą wiadomości tekstowej sms) 
  • faks: 47 71 822 15
  • e-mail : dyzurny.kpp@kolno.bk.policja.gov.pl

podając datę oraz godzinę wizyty w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia Komenda Powiatowa Policji w Kolnie zapewni pomoc tłumacza języka migowego lub pomoc funkcjonariuszy posługujących się językiem migowym, w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

Metryczka

Data publikacji 25.04.2016
Data modyfikacji 16.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Śliwonik
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Śliwonik
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Śliwonik
do góry