kontrole - Kontrole - Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ KONTROLI WEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W 2016 ROKU

 

  1. Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań i obowiązków z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Sprawdzenie doraźne w zakresie funkcjonowania sysytemów łączności i informatyki oraz Placówki Poczty Specjalnej, a także sposobu prowadzenia dokumentacji słuzbowej.
  3. Sprawdzenie doraźne w zakresie poprawności realizacji zadań w obszarze działań "Nie bądźmy obojętni".
  4. Sprawdzenie doraźne stanu zabezpieczenia uzbrojenia zgodnie z zapisami decyzji 360 KGP z dnia 6 lipca 2005 roku.
  5. Sprawdzenie doraźne ewidencji i stanów faktycznych uzbrojenia oraz sprzętu techniczno - bojowego oraz ocena stanu zabezpieczenia uzbrojenia.
  6. Kontrola pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych przez sędziego Sądu Okręgowego w Łomży.
  7. Sprawdzenie doraźne dotyczace funkcjonowania PDOZ.
  8. Sprawdzenie doraźne sposobu i prawidłowości realizacji czynności podejmowanych w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz sprawdzenie prawidłowości wszczynania procedury N-K przy przestępstwach o charakterze przemocy w rodzinie.

 

Metryczka

Data publikacji 06.11.2008
Data modyfikacji 24.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Śliwonik
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Śliwonik
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Śliwonik
do góry